10.03.2021 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu
on  10.03.2021.a  ajavahemikul kella 00.00- 05.00
vesi välja lülitatud Kiviõli linnas