JOOGIVESI Joogivesi

OÜ Järve Biopuhastus joogivesi vastab Veeseaduse § 13 lg 2 alusel  sotsiaalministri  poolt 01.06.2002.a kehtestatud  määruse nr 82  Joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid nõuetele