JOOGIVESI Joogivesi

OÜ Järve Biopuhastus joogivesi vastab Sotsiaalministri 24.09.2019 a. määrusega nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“ kehtestatud nõuetele