09.11.2023 veevarustuse katkestus Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas 
on 09.11.2023 kella 09.00 -16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Estonia pst- 21, 30, 30a, 32