24.09.2023 veevarustuse katkestus Purtse külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et plaaniliste elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu veetöötlusjaamas on
24.09.2023 ajavahemikul kella 14.15- 15.30
vesi välja lülitatud

Lüganuse valla Purtse külas