04.09.2023 avariiline veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Kiviõli linnas
on 04.09.2023  kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Säde tn- 8, 10, 19, 21, 23, 27