05.09.2023 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas
on 05.09.2023  kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:  
           
Graniidi tn- 22, 24, 26
Ristiku tn- 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 6, 8