31.08.2023 võimalikud häired Pauliku küla veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumplas
31.08.2023  ajavahemikul kella 09.15 – 10.00
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised)
Jõhvi vallas, Pauliku külas.