21.11.2022-25.11.2022 võimalikud häired Oru ja Järve linnaosade veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 21.11.2022- 25.11.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Kohtla- Järve linna Oru linnaosas