14.11.2022-18.11.2022 võimalikud häired Kiviõli linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 14.11.2022- 18.11.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas