16.11.2022 võimalikud häired Kiviõli linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 16.11.2022 kella 14:00 kuni 15:00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Lüganuse valla Kiviõli linnas