15.11.2022 võimalikud häired Püssi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 15.11.2022 kella 11:00 kuni 12:00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Lüganuse valla Püssi linnas