14.11.2022 võimalikud häired Oru linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 14.11.2022 kella 13:00 kuni 14:00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Oru linnaosas