08.11.2022 võimalikud häired Sonda aleviku veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetöötlusjaama hooldustööde
läbiviimisega 08.11.2022 ajavahemikul 10.30- 17.00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis
Lüganuse valla Sonda alevikus, Rahvamaja veetöötlusjaama klientidel

Peale veevarustuse taastamist võib esineda joogivees normi piires jääkkloori.