07.11.2022-11.11.2022 võimalikud häired Püssi linna veevarustuses


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 07.11.2022- 11.11.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas