02.11.2022 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 02.11.2022 kella 09.00 -16.00
vesi välja lülitatud järgmisel aadressil:

Arenduse tn- 4