29.11.2021 ja 03.12.2021 Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades veekatkestust ei toimu


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et
Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades
(endistel MTÜ Uniküla Vesi puurkaevu klientidel)

29.11.2021 ajavahemikul 10.00-15.00
03.12.2021 ajavahemikul 10.00-16.00
Veekatkestust ei toimu.