19.11.2021 veeavarii Ahtmes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 19.11.2021.a   ajavahemikul kella 11.00 - 16.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmistel aadressidel:

Haru- 11, 13, 21, 23. 
Aretaja VKT-  80