23.11.2021 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 23.11.2021 kella 00.00 -05.00
vesi välja lülitatud järgmisel aadressil:

Järveküla tee- 71

Tööde teostamise ajal võib esineda veerõhu
kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Toila valla Järve külas