10.11.2021 veevarustuse katkestus Järve linnaosas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 10.11.2021 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas
järgmistel aadressidel:

Keskallee- 15, 15a, 17