29.10.2021 öine veevarustuse katkestus Järve linnaosas ning Peeri, Täkumetsa ja Järve külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et vee lekke otsingute läbiviimise tõttu
on  29.10.2021.a  ajavahemikul kella 00.00-  05.00
vesi välja lülitatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosas
ja Toila valla Peeri, Täkumetsa ja Järve külades