28.09.2020 veekatkestus Ahtmes


Lugupeetud klient!


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 28.09.2020.a  
ajavahemikul kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmistel aadressidel:

Kiige tn-  22, 23, 25, 27, 29
Sõpruse tn- 54-88
Altserva tn- 37a, 37b
Altserva põik- 2, 4, 6, 8
Rikkakünka kinnistu