24.09.2020 veekatkestus Ahtmes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas 
on 24.09.2020 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Altserva- 1a, 2 
Estonia pst.- 44, 46
Õpetajate-  3, 4, 6, 8