10.09.2020 veekatkestus Maidla külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  puurkaevu
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
10.09.2020
ajavahemikul kella 08.00-17.00 on
vesi välja lülitatud Lüganuse valla Maidla  külas
(Maidla Põhikooli puurkaevu klientidel)


Lutsuoja tn – kõik majad
Nõmme tee 1, 3
Kinnistu: Piiri, Ääre
Maidla Noortekeskus
Mõisa 1, 2, 3, 4, 5, 6