Uudised

Veevarustuse tagamine elektrikatkestuse korral

23.09.2022

Üldise elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks.

Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel suhtuda säästvalt vee tarbimisse!

Täiendavatest meetmetest teavitame elanikkonda aegsasti vastavalt võimalustele...

Info Lüganuse valla Sonda, Erra, Erra-Liiva asulate veetarbijatele

30.06.2022
Alates 02.02.2022. a. on Sonda, Erra ja Erra-Liiva asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni haldajaks OÜ Järve Biopuhastus- 
Nimetatud piirkondades hakkavad alates 01.08.2022. a. kehtima alljärgnevad hinnad (lisandub käibemaks): 

 

Teenuse nimetus     ...