Veekatkestuste info

24.09.2023 veevarustuse katkestus Purtse külas

22.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et plaaniliste elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu veetöötlusjaamas on
24.09.2023 ajavahemikul kella 14.15- 15.30
vesi välja lülitatud

Lüganuse valla Purtse külas

25.09.2023- 29.09.2023 võimalikud häired veevarustuses

21.09.2023

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 25.09.2023- 29.09.2023
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Kohtla- Järve linna Sompa...

21.09.2023 võimalikud häired veevarustuses

15.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 21.09.2023 kell 09:00 kuni 14:00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Alutaguse valla klientidel, kelle veega varustamine toimub Kurtna- Vasavere...

20.09.2023 võimalikud häired veevarustuses

15.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 20.09.2023 kell 09:00 kuni 14:00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Lüganuse valla Kiviõli linnas
Lüganuse valla Püssi...

18.09.2023- 22.09.2023 võimalikud häired veevarustuses

14.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 18.09.2023-22.09.2023
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas
Toila valla Peeri külas

Sonda aleviku joogivee kvaliteedist

12.09.2023
Lugupeetud klient!
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et Lüganuse vallas Sonda alevikus vastab joogivesi mikrobioloogiliste näitajate osas kvaliteedi nõuetele s.t. seda võib tarbida toiduks ja joomiseks ilma keetmata.


11.09.2023 häired Sonda aleviku veevarustuses

08.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Sonda alevikus
11.09.2023 kella 09.00- 16.00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis


08.09.2023 avariiline veevarustuse katkestus Järve linnaosas

08.09.2023

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 08.09.2023 alates  13.30 kuni 15.30
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas
järgmistel aadressidel:

Mõisa tee-...

08.09.2023 võimalikud häired Pauliku küla veevarustuses

07.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et erakorraliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumplas
08.09.2023  ajavahemikul kella 10.15 – 14.15
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised)
Jõhvi vallas, Pauliku külas.

08.09.2023 häired Sonda aleviku veevarustuses

07.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Sonda alevikus
08.09.2023 kella 09.00- 16.00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Sondas joogivee tagamine vee-ettevõtja poolt

05.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et joogiveekvaliteedi tagamiseks
teostatakse alates 04.09.2023 Lüganuse valla Sonda alevikus joogivee profülaktilist kloreerimist.

Kraanivee tarvitamisel toiduks ning joomiseks soovitame vett keeta vähemalt 10 minutit!
Joogivett tarnitakse tsisterniga...

06.09.2023- 08.09.2023 veevarustuse katkestused Ahtme linnaosas

01.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et joogiveetorustikuga seotud
tööde tõttu on Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas 
06.09.2023 kella 09.00 -17.00
07.09.2023 kella 09.00- 17.00
08.09.2023 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 
...

04.09.2023 avariiline veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

01.09.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Kiviõli linnas
on 04.09.2023  kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Säde tn- 8, 10, 19, 21, 23, 27

05.09.2023 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

31.08.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas
on 05.09.2023  kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:  
           
...

01.09.2023 avariiline veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

31.08.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Kiviõli linnas
on 01.09.2023  kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Säde tn- 8, 10, 19, 21, 23, 27

alates 31.08.2023 häired Sonda aleviku veevarustuses

31.08.2023

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  veevarustussüsteemi häiretega
võib esineda alates 31.08.2023 madal veesurve Sonda aleviku kõikides majades.
Seoses sellega palume oma klientidelt tagasisidet kui esineb veerõhu langust.31.08.2023 võimalikud häired Pauliku küla veevarustuses

28.08.2023
OÜ Järve Biopuhastus teatab, et plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumplas
31.08.2023  ajavahemikul kella 09.15 – 10.00
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised)
Jõhvi vallas, Pauliku külas.