Alates 01.11.2016. a. on määratud Lüganuse valla Maidla tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjas OÜ Järve Biopuhastus

Vastavalt Lüganuse Vallavolikogu 26.10.2016 otsusele nr 360 on alates 01.11.2016 vee-ettevõtjaks Lüganuse valla Maidla tegevuspiirkonnas OÜ Järve Biopuhastus


Seoses eeltooduga teatab OÜ Järve Biopuhastus, et alates 01.01.2017 hakkavad Lüganuse valla Maidla tegevuspiirkonnas veevarustusteenuse, reovee ära juhtimise ja puhastamise teenusele kehtima alljärgnevad Konkurentsiametiga kooskõlastatud hinnad:

Teenuse nimetus                                       Hind €/m3
Tasu võetud vee eest                                1,289
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine      0,743


Hindadele lisandub käibemaks
Kuni 01.01.2017 kehtivad Maidla tegevuspiirkonnas Lüganuse vallas eelnevalt kehtestatud hinnad


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Avariide korral ühisveevärgi – ja kanalisatsioonirajatistel palume helistada OÜ Järve Biopuhastus kõnekeskuse numbril+372 33 44 004

  • Kõnekeskus võtab vastu kõnesid ööpäevaringselt ja kõik kõned salvestatakse.

  • Pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas palume edastada aadressil: avaldus@idavesi.eeJooksev info veevarustuse häirete jms kohta on kättesaadav  ettevõtte koduleheküljel: www.idavesi.ee

  • Info arvelduste kohta kliendihaldurit telefonidel: 33 64 685; 56 924 176