Veevarustuse tagamine elektrikatkestuse korral


Üldise elektrikatkestuse korral tagame klientidele nõuetekohase veevarustuse minimaalselt 8-tunniks.

Pikemaajalise elektrikatkestuse korral palume klientidel suhtuda säästvalt vee tarbimisse!

Täiendavatest meetmetest teavitame elanikkonda aegsasti vastavalt võimalustele – kodulehel, FB-s, SMS-de teel või info paberil.