Info Lüganuse valla Sonda, Erra, Erra-Liiva asulate veetarbijatele

Alates 02.02.2022. a. on Sonda, Erra ja Erra-Liiva asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni haldajaks OÜ Järve Biopuhastus- 
Nimetatud piirkondades hakkavad alates 01.08.2022. a. kehtima alljärgnevad hinnad (lisandub käibemaks): 

 

Teenuse nimetus                                           Hind €/m3

Tasu võetud vee eest                                                    1,286
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine                            1,288