OÜ Järve Biopuhastus töökorraldus eriolukorra ajal

Lugupeetud OÜ Järve Biopuhastuse klient

Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast ning kohustusest tagada ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni toimimine Kohtla-Järve linnas, Jõhvi vallas, Lüganuse vallas ja Toila vallas korraldab OÜ Järve Biopuhastus kuni 17.05.2020. a. veeteenus osutamise alljärgnevalt:

  • Eriolukorras teostab OÜ Järve Biopuhastus eelkõige neid tegevusi ja osutab neid teenuseid, mis on vajalikud ühisveevarustuse ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise tagamiseks. Kui teatud tegevuse tegemata jätmine ei too kaasa teenuste osutamise vahetut halvenemist, palume klientidel kaaluda sellise tegevuse tellimise edasilükkamist kuni eriolukorra lõppemiseni.

  • Ettevõtte territooriumile on lubatud vaid OÜ Järve Biopuhastus töötajad ja hädavajalikke tarneid ja töid teostavad isikud, ülejäänutele on sissepääs keelatud.

  • Enamus töötajaid on saadetud kaugtöö režiimile, et minimaliseerida otsekontakte kolleegide või väliste osapooltega. Suhtlemine ja info edastamine toimub e-kirja teel ning läbi erinevate tarkvaraprogrammide.

  • Avariiliste olukordade tekkimisel on töötajad koheselt valmis reageerima. Korraldusi jagatakse e-kirja ja telefoni teel.

  • Ajutiselt peatatud on klientide vastuvõtt ning suletud klienditeenindused.

  • Klientide pöördumised on oodatud alljärgnevate kanalite kaudu:

                             Arvelduste, näitude ja lepingutega seonduva info palume edastada:
                             e-posti aadressil: vesi@idavesi.ee või telefonidel: 56 924 176; 52 521 26; 51 848 33; 57 704 508
                             Ühisveevärki- ja kanalisatsiooni puudutavad kliendiavaldused palume edastada
                             e-posti aadressil: avaldus@idavesi.ee

  • OÜ Järve Biopuhastus kõnekeskuses töötab ööpäevaringselt telefonil 33 44 004.

Kaasajastame teavet OÜ Järve Biopuhastus töörežiimi ja osutatavate teenuste kohta iga kahe nädala tagant.

Lugupidamisega,
Teie Järve Biopuhastus