24.09.2019. a. on Jõhvi klienditeenindus suletud

Lugupeetud kliendid !


24.09.2019 on OÜ Järve Biophastus Jõhvi klienditeenindus suletud. 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. 

Info telefonidel:
33 64 680; 50 815 97
vesi@idavesi.ee

Avariide korral ühisveevärgi – ja kanalisatsioonirajatistel palume helistada OÜ Järve Biopuhastus kõnekeskuse numbril +372 33 44 004. Kõnekeskus võtab vastu kõnesid ööpäevaringselt ja kõik kõned salvestatakse.

Pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas palume edastada aadressil: avaldus@idavesi.ee

Jooksev info veevarustuse häirete jms kohta on kättesaadav  ettevõtte koduleheküljel: www.idavesi.ee