Reoveesette kompostimisega seonduv lõhnahäiring Kohtla-Järve linnas

Alates 2018. a mai algusest alustas OÜ Järve Biopuhastus reoveesette kompostimist, millega võib kaasneda linna haldusterritooriumil ebameeldiv lõhnahäiring, kuid mis ei ole tervisele kahjulik. Teavitasime elanikkonda tööde alustamisest 2018 aasta 13. aprillil, avaldades teavituse Facebookis ja Kohtla-Järve linna kodulehel.

Ebameeldiv lõhn suvekuudel on tingitud heitvee puhastamisest tekkinud muda kompostimise protsessist, mis on  Kohtla-Järve reoveepuhastusseadmete tehnoloogilise protsessi lahutamata osa. Tehnoloogia kohaselt tuleb setteid aeg-ajalt pöörata, et kompost saavutaks edasiseks kasutamiseks vajalikud omadused. Protsessi käigus võib aga  puhastusseadmetelt ebasoodsate ilmastikutingimuste korral (tuulesuuna järsk pöördumine linna poole, tuulevaikus, inversioon jne) levida ebameeldiv lõhn linna.

2017. a mais kohustas  Keskkonnainspektsioon OÜ Järve Biopuhastust  vastavalt atmosfäärikaitse seaduse § 70  koostama lõhnaaine esinemise vähendamise kava. Kava viimane versioon esitati Keskkonnaametile 2018. a esimesel poolel. Praegusel ajal teostab OÜ Järve Biopuhastus võimalike settekäitlustehnoloogiate võrdlusuuringut, mille käigus valitakse augustikuus välja parim võimalik lahendus. Uus settekäitlustehnoloogia rakendatakse hiljemalt 2022. a suveks, pärast mida ei tohiks Kohtla-Järve reoveepuhastusjaama settekäitlusprotsessist linnaelanikele enam ebameeldivat lõhnahäiringut tekkida.

Mõistame Kohtla-Järve linna elanikkonna pahameelt aegajalt paratamatult tekkiva lõhnahäiringu pärast ning püüame võimalikult minimeerida ebameeldiva lõhna levikut Kohtla-Järve linnale. Selleks teostame komposti pööramist ainult sobiva tuulesuuna korral, kuid paraku ei õnnestu kõiki järske ilmamuutusi ette ennustada.


Vabandame võimalike tekkivate ebameeldivuste tõttu!
OÜ Järve Biopuhastus