Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist

Taotlusvoor on  avatud alates 05.06.2018 .


Toetus saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub piirkonnas, mille reoveekogumisalal on rohkem kui  2000 tarbijat.

Kas teie kinnistu jääb toetusalasse või mitte, saab kontrollida keskkonnaregistrist Klikka siia 

Toetust antakse:

  • elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga või
  • elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot.

Täpsem info KIKi kodulehel Klikka siia