12.02.2024 võimalikud häired Erra aleviku veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas
12.02.2024  ajavahemikul kella 09.45- 12.45
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised)
Lüganuse vallas Erra alevikus