08.02.2024 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega Kiviõli linnas
on 08.02.2024  kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:  
           
Posti tn- 1, 2, 5
Pikk tn- 2
Raudtee tn- 16
Paju tn- 1, 2
Lõuna tn- kõik majad