06.02.2024 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Kiviõli linnas
on 06.02.2024  kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:  
           
Posti tn- 1, 2, 5
Lõuna tn- 9
Pikk tn- 2
Raudtee tn- 16
Lõuna tn- kõik majad