07.12.2023 võimalikud häired veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 07.12.2023 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Alutaguse valla klientidel kelle veega varustamine toimub Kurtna- Vasavere magistraaltorustikust
Toila valla Järve, Peeri ja Täkumetsa külades
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas
Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas
Jõhvi linnas
Jõhvi valla Tammiku alevikus
Jõhvi valla Edise, Sompa, Kukruse, Kahula, Puru, Pajualuse, Pauliku, Jõhvi, Linna, Pargitaguse, Kotinuka külades