23.11.2023 avariiline veevarustuse katkestus Ahtme mnt 78


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 23.11.2023.a   ajavahemikul kella 11.00 - 17.00
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Ahtme linnaosas
järgmisel aadressil:

Ahtme mnt – 78