22.11.2023 veevarustuse katkestus Purtse külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses elektrikatkestusega
veetöötlusjaamas on veevarustuse katkestus
Lüganuse valla Purtse külas
22.11.2023 kuni avarii likvideerimiseni.