Võimalikud häired Sonda aleviku veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemi ümberkonfigureerimisega
võib esineda muutusi veekvaliteedis
Lüganuse valla Sonda alevikus