20.11.2023 võimalikud häired Savala ja Uniküla külade veevarustuses


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  plaaniliste
elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimisega
Uniküla Vesi veetöötlusjaamas
20.11.2023 ajavahemikul kella 10.00– 15.00
võivad esineda veerõhu kõikumised
Lüganuse vallas, Uniküla külas ja Savala külas