17.11.2023 ja 20.11.2023 veevarustuse katkestus Sompa linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde teostamisega Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas
on 17.11.2023 ja 20.11.2023 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud järgmistel klientidel: 

Humala tn-1
Aruserva tn- 12, 14