16.10.2023- 20.10.2023 võimalikud häired veevarutsuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 16.10.2023-20.10.2023
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi valla Kahula külas
Jõhvi valla Kose külas
Jõhvi valla Sompa külas
Kiviõli linnas