11.10.2023 veevarustuse katkestus Soonurme külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses elektrikatkestusega veetöötlusjaamas
on veevarustuse katkestus Lüganuse valla Soonurme külas

11.10.2023 kuni kella 12.00-ni