10.10.2023 avariiline veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
Jõhvi linnas on 10.10.2023
ajavahemikul 11.00 -16.30
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Marja tn- 26, 26a, 28, 29, 30, 32
Rohu tn- 29, 31