09.10.2023- 13.10.2023 võimalikud häired Ahtme linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 09.10.2023- 13.10.2023
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas