18.09.2023- 22.09.2023 võimalikud häired veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 18.09.2023-22.09.2023
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas
Toila valla Peeri külas