08.09.2023 avariiline veevarustuse katkestus Järve linnaosas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
on 08.09.2023 alates  13.30 kuni 15.30
vesi välja lülitatud Kohtla- Järve linna, Järve linnaosas
järgmistel aadressidel:

Mõisa tee- 43, 45, 47
Olevi tn- 94, 96, 98, 102