08.09.2023 võimalikud häired Pauliku küla veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et erakorraliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumplas
08.09.2023  ajavahemikul kella 10.15 – 14.15
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised)
Jõhvi vallas, Pauliku külas.