08.09.2023 häired Sonda aleviku veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogivee torustikuga
seotud tööde läbiviimisega Sonda alevikus
08.09.2023 kella 09.00- 16.00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis