11.09.2023- 14.09.2023 veevarustuse katkestused Järve linnaosas ja Peeri ning Täkumetsa külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on vesi välja lülitatud

11.09.2023 kella 09.00 -17.00
Sinivoore tn- 7, 9, 11, 13, 16
Outokumpu tn- 15, 17, 19
ning Toila valla Peeri ja Täkumetsa külades

12.09.2023 kella 09.00-17.00
Sinivoore tn- 9

14.09.2023 kella 09.00- 17.00
Järveküla tee- 87